Meny

Förskolan där alla trivs i harmoni med naturen!

Naturförskolan Sally i erbjuder Dig som vårdnadshavare och Ditt barn en lust- och lekfylld förskola mitt i Kristianstads Vattenrike. Strax inpå husknuten, granne med Simförskolan Sally, har vi nära till både naturum och till hela Biosfärområde Vattenriket med unika besöksplatser runt om i kommunen. Vi har också tillgång till många fina park- och grönområden på promenadavstånd. Vi erbjuder ljusa, luftiga lokaler, och en stor, lummig trädgård där barn och personal dagligen vistas.

På Naturförskolan Sally ser vi naturen som vårt största lärorum:  Vi inriktar 
och profilerar vår verksamhet på: Natur, Hälsa och Miljö.

Tillsammans upplever, upptäcker och undersöker vi naturens mångfald och lär oss det viktiga samspelet mellan människan, djuren och naturen. Vi tar vara på naturens möjligheter, finner lösningar på problem och stimulerar därigenom barnens utveckling. Vi lägger stor vikt på motorik och främjar barnens hälsa.

Vi tillbringar dagligen tid utomhus och använder oss av material som naturen erbjuder.
Vi har samling, tema, rörelse, språk, matematik, teknik, natur och inslag av kultur i vårt arbete på Naturförskolan Sally, då detta ligger till grund för barnens vidareutveckling och lärande.

På Naturförskolan Sally ser vi barnens trygghet och glädje som viktigt. Detta är en förutsättning för att barnen ska kunna erövra nya kunskaper, ett bra språk samt lära sig vara en god kamrat. Hos oss råder en varm och glad stämning och vi har en positiv människosyn, där allas lika värde råder.

Vår målsättning:

– Vi leker fram lusten till lärande, med inspiration från bland annat naturen, och låter fantasin flöda.
– Ju mer utevistelse, desto friskare barn.
– Vi arbetar i mindre grupper så att varje enskilt barn blir uppmärksammat. Vi erbjuder en lugnare barngrupp i trivsam miljö där ljudnivån är behaglig.
– Maten hos oss ska vara nyttig och hälsosam.
– Vi dokumenterar Ditt barns vistelse där Du som förälder kan ta del av och följa vad vi gör på förskolan.
– Alla barn ska känna sig trygga och tycka det är kul att gå till sin förskola!
– Vi arbetar utifrån Skolverkets Läroplan Lpfö 18.

Naturförskolan Sally tillämpar samma taxa som barnomsorgen i Kristianstads kommun.

Vår profil är Natur, Hälsa och Miljö

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Lpfö 18. Klicka här för att gå till läroplanen.

Med regelbunden motion och rörelse ger vi barnen en allsidig motorisk utveckling som är viktig inför skolstarten, samt en bra kost och utevistelse varje dag.

– Vi vill att barnen ska känna sig trygga i barngruppen och med vuxna.
– Bli sedda i gruppen och enskilt.
– Bli bemötta utifrån sina egna förutsättningar.
– Lära sig att ta ansvar.
– Uppmuntras att ta egna initiativ.
– Vi vill få barnen att känna empati för varandra och gentemot vuxna.
– Att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka natur, teknik, läsning och matematik i meningsfulla sammanhang.
– Att lära sig att vi alla är en del av helheten och att vi ska vara rädda om natur och våra djur.
– Lära oss att bli miljömedvetna i det dagliga livet.

 

 

Gilla - tipsa - följ oss på Sally!