Meny

Förskolan där alla trivs som fisken i vattnet!

Simförskolan Sally erbjuder Dig som vårdnadshavare och Ditt barn en lust- och lekfylld förskola i centrala Kristianstad. Vi erbjuder stora lokaler, en stor och lummig trädgård där barn och personal dagligen vistas.
På Simförskolan Sally ser vi barnens trygghet och glädje som viktigt. Detta är en förutsättning för att barnen ska kunna erövra nya kunskaper, ett bra språk samt lära sig vara en god kamrat.

Med regelbunden vattenvana/simning och rörelse ger vi barnen en allsidig motorisk utveckling som är bra grund inför skolstarten och främjar barnens hälsa.

På ett lekfullt sätt främjar vi vattenvana i badhuset för de äldre och på Simförskolan Sally har vi plask & lek i barnpoolen för de yngre. Vi utgår från att lära barnen att flyta/ta sig fram i ryggläge till en början, som en del i säkerhetstänket kring vatten.

– Vi serverar en allsidig och hälsosam kost.
– Hos oss råder en varm och glad stämning och vi har en positiv människosyn, där allas lika värde råder.
– Vi är ute i vår härliga lummiga och stora trädgård, som inbjuder till mycket varierande utelek.

Vår målsättning:

– Vi leker fram lusten till lärande, med inspiration från bland annat naturen, och låter fantasin flöda.
– Ju mer utevistelse, desto friskare barn.
– Vi arbetar i mindre grupper så att varje enskilt barn blir uppmärksammat. Vi erbjuder en lugnare barngrupp i trivsam miljö där ljudnivån är behaglig.
– Maten hos oss ska vara nyttig och hälsosam.
– Vi dokumenterar Ditt barns vistelse där Du som vårdnadshavare kan ta del av och följa vad vi gör på förskolan.
– Alla barn ska känna sig trygga och tycka det är kul att gå till sin förskola!
– Vi arbetar utifrån Skolverkets Läroplan Lpfö 18.

Simförskolan Sally tillämpar samma taxa som barnomsorgen i Kristianstads kommun.

Vår profil är Idrott, Hälsa och Miljö

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Lpfö 18. Klicka här för att gå till läroplanen.

Med regelbunden simning och rörelser ger vi barnen en allsidig motorisk utveckling som är viktig inför skolstarten, samt en bra kost och utevistelse varje dag.

– Vi vill att barnen ska känna sig trygga i barngruppen och med vuxna.
– Bli sedda i gruppen och enskilt.
– Bli bemötta utifrån sina egna förutsättningar.
– Lära sig att ta ansvar.
– Uppmuntras att ta egna initiativ.
– Vi vill få barnen att känna empati för varandra och gentemot vuxna.
– Att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka natur, teknik, läsning och matematik i meningsfulla sammanhang.
– Att lära sig att vi alla är en del av helheten och att vi ska vara rädda om natur och våra djur.
– Lära oss att bli miljömedvetna i det dagliga livet.

 

 

Gilla - tipsa - följ oss på Sally!